Glossary A - D

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ABA

Achievement-Based Assessment.

ABA

Te Aromatawai ā-Paetae.

ACACA

Australasian Curriculum, Assessment and Certification Authorities.

ACACA

Te Mana Marautanga, Aromatawai me ngā Tohu Mātauranga o Ahitereiria me Aotearoa.

academic year

12-month period starting on the first day of January.

Hōtaka ako ā-tau

12 marama te roa ka tīmata i te rā tuatahi o Kohitātea.

accreditation 

Accreditation is the status awarded under section 441 of the Education and Training Act 2020 when an education provider has shown that it is capable of delivering an approved programme leading to a qualification on the New Zealand Qualifications Framework.

whakamanatanga

Ko te mana ka whakawhiwhia ina whakaatu mai ai tētahi kaiwhakarato mātauranga i tōna kaha ki te whakahaere akoranga kua whakaaetia ki te aromatawai e ai ki ngā paerewa o te Taura Here Tohu Mātauranga o Aotearoa. (Tirohia te wāhanga 441 o Te Ture Mātauranga me te Whakangungu 2020).

Achievement (Achieved)

If a student meets the requirements of a standard at a satisfactory level they gain an Achieved (A) for that standard.

Paetae

Ki te tūtuki te ākonga i ngā paerewa paetae ka eke i a i te taumata Paetae mō tērā paerewa paetae.

Achievement with Merit (Merit)

If a student meets the requirements of an achievement standard at a very good performance level they gain a Merit (M) for that standard.

Kaiaka

Ki te tūtuki pai te ākonga i ngā paerewa paetae ka eke ia i te taumata Kaiaka mō tērā paerewa paetae.

Achievement with Excellence (Excellence)

If a student meets the requirements of an achievement standard at an outstanding level they gain an Excellence (E) for that standard.

Kairangi

Ki te tūtuki mārika te ākonga i ngā paerewa paetae ka eke ia i te taumata Kaiaka mō tērā paerewa paetae.

achievement objective

A desired learning outcome that is consistent with the New Zealand Curriculum.

whāinga paetae

Ko te  hua o te ako e ōrite ana ki ngā whāinga o tētahi hōtaka, tētahi akoranga rānei.

achievement standard 

A nationally registered, coherent set of learning outcomes and associated assessment criteria, together with technical and management information that supports delivery and assessment; achievement standards specify three different standards of performance and the method of assessment, which may include national external assessment. Achievement standards are derived from the New Zealand Curriculum (Compare with unit standards). More details on the NZQA website.

paerewa paetae

Ko te huinga o ngā hua o te ako kua rēhitatia e pā ana ki ngā paearu mahi, tae atu hoki ki ngā mōhiotanga hangarau, whakahaere hoki e tautoko ana i te tukunga me te aromatawai; e āta whakahua ana i ngā paerewa paetae i ngā taumata e toru o te mahi me te tikanga aromatawai, tae atu pea ki te aromatawai ā-motu i waho (Whakatairite ki ngā paerewa).  Kei te paetukutuku NZQA te roanga ake o ngā kōrero.

ACTRAC

Australian Committee for Training Curriculum.

ACTRAC

Te Kōmiti Marautanga Whakangungu o Ahitereiria.

admission ad eundem statum
[at entrance level]

The means whereby students, who have completed secondary education either in a country outside New Zealand or through following a programme offered in New Zealand, that cannot be defined in terms of the common entrance standard, may have their studies recognised by the universities as equivalent to the common entrance standard.

admission ad eundem statum
[at entrance level]

Ko te huarahi e whakaaetia ai te akoranga o te ākonga i kuraina i te kura tuarua i tāwāhi, e whakaaetia ai rānei te akoranga o te ākonga i oti i a ia tētahi hōtaka kāore nei e taea te tautuhi i runga i te kaupapa whakauru e ngā whare wānanga hei akoranga ōrite ki te taumata whakauru whare wānanga.

AEC

Australian Education Council.

AEC

Te Rūnanga Mātauranga o Ahitereiria.

APEC

Asia-Pacific Economic Cooperation (Go to the APEC website).

APEC

Te Mahi Tahi ā-ohanga o Āhia-Te Moananui ā-Kiwa (Tirohia te paetukutuku o APEC).

approval

(programme)

A process of quality-assuring a programme leading to a qualification on the NZQF under section 439 of the Education and Training Act 2020, or a training scheme, against rules established by NZQA.  Programme approval confirms that a programme leading to a qualification listed on the NZQF is aligned with the qualification outcomes and is based on clear and consistent aims, content, and assessment practices, as per the criteria for programme approval.

whakamana

(akoranga)

 

He tukanga whakaū kounga mō ngā akoranga me ngā hōtaka i runga i ngā paearu e ai ki te wāhanga 439 o te Pire Mātauranga me te Whakangungu 2020

Kua whakatauhia e te Taura Here Tohu Mātauranga o Aotearoa hei whakaūtanga ki ngā paearu o NZQA. He mea whakaū tonu ngā akoranga kua whakamanatia, kua hāngai pū hoki ki tētahi tohu mātauranga e ai ki te Taura Here Tohu Mātauranga o Aotearoa. He whakataunga tohu o ia akoranga, ā, he whāinga, he hua, he whakamahinga aromatawai e mārama ana e ai ki te paearu mō ngā akoranga kua whakamanatia.

approved

(programme)

A coherent arrangement of learning or training that is based on clear and consistent aims, content, outcomes and assessment practices, and which leads to a qualification on the NZQF.

Akoranga kua whakamanatia

He hōtaka pipiri e hāngai ana ki ngā whāinga, ngā ritenga aromatawai mārama,  ōrite hoki e taunaki ana i ngā paearu a te Taura Here Tohu Mātauranga o Aotearoa.

ASF

Australian Standards Framework.

ASF

Te Anga Paerewa o Ahitereiria.

Assessment

Assessment Division, a NZQA business unit (See the NZQA website for more details).

Te Wāhanga Aromatawai

He wāhanga umanga te Wāhanga Aromatawai mō te Mana Tohu Mātauranga o Aotearoa (Tirohia te pae tukutuku o te Mana Tohu Mātauranga o Aotearoa).

assessment 

Collecting and evaluating evidence to establish the level of an individual's performance (See also fair assessment).

aromatawai

Ko te kohikohi me te aromātai i te taunaki mōhio hei whakatau i te kaha o te tangata (Tirohia hoki te aromatawai tika).

assessment criteria 

Statements against which the standard of performance of an element outcome is assessed.

(te) paearu o te aromatawai

He tauākī hei aromatawai i te taumata o te mahi o tētahi tīpako/hua.

assessment method

particular strategy used to gather evidence of achievement.

huarahi aromatawai

He rautaki ka whakamahia hei kohikohi taunaki mōhio.

assessment of current competencies

See recognition of prior learning.

aromatawai i te āheinga o nāianei

Tirohia te whakaaetanga o ngā akoranga o mua.

assessment of prior learning (APL)

See recognition of prior learning.

aromatawai i ngā akoranga o mua

Tirohia te whakaaetanga o ngā akoranga o mua.

assessment standard

Unit standards and achievements standards listed on the Directory of Assessment Standards.

Paetae Aromatawai

Ko ngā huinga paerewa me ngā paerewa paetae ki tētahi rārangi e kī ana ko te Rārangi Paetae Aromatawai.

assessor

A person who evaluates the assessment evidence presented by learners (See also registered assessor).

kaiaromatawai

He tangata ka aromātai i te taunaki aromatawai ka tāpaetia e ngā ākonga (Tirohia hoki te kaiaromatawai kua rēhitatia).

authenticity (of evidence)

Relates to assessment where the assessor must be confident that the work being assessed is attributable to the person being assessed - outside assistance must not distort the assessment.

hāponotanga (o te taunaki mōhio)

E hāngai ana ki te aromatawai ka ngākau titikaha te kaiaromatawai ko ngā mahi e tirohia ana he mahi nā te kaitono e aromatawaitia ana - kia kaua e uru mai he āwhinatanga mai i waho.

AVC

Australian Vocational Certificate.

AVC

Te Pōkaitahi ā-Mahi o Ahitereiria.

AVCC

Australian Vice-Chancellors' Committee has now changed its name to Universities Australia (Go to the Universities Australia website).

AVCC

Te Komiti Whare Wānanga o ngā Kaiwhakahaere Matua o Ahitereiria (Haere ki te paetukutuku o AVCC).

award

Award means-

 •  a certificate, diploma, degree, or other qualification that is listed on the Qualifications Framework;

 • or  a certificate or other document granted in recognition of a student's achievement and completion of a training scheme;

 •  or  a certificate granted in recognition of a student's achievement in scholarship examinations at secondary education.

Tohu

Ko te tohu:

 • tētahi tiwhikete, tohu pōkairua, tētahi atu tohu mātauranga rānei ka whakarārangitia ki te Taura Here Tohu Mātauranga o Aotearoa;

 • tētahi tiwhikete, tohu rānei ka whakamanatia hei āhukahuka i ngā whiwhinga ā te ākonga, hei āhukahuka rānei i tētahi kaupapa whakangungu i whakatutukitia e te ākonga;

 • tētahi tiwhikete ka whakamanatia hei āhukahuka i ngā whiwhinga aromatawai karahipi ā te ākonga i te kura tuarua.

Bachelor's degree

A level 7 qualification with the purpose to provide individuals with systematic and coherent introduction to bodies of knowledge of a recognised major subject (or subjects in the case of a double degree or double major) as well as problem-solving and associated basic techniques of self-directed work and learning.

Tohu Paetahi

He tohu mātauranga kaupae 7 ka whakawhiwhia ina oti pai me te whakatutukitanga i roto i tētahi akoranga, hōtaka rānei, ka tuku i te tirohanga ā-pūnaha, ka takea mai i te rangahau, ki te mātauranga pipiri, ki ōna mātāpono me ōna ariā, ōna whakamahinga me ōna whakapānga, me ngā tikanga tātari me te whakatau tata whakaoti rapanga anō hoki.

candidate

A person sitting an external assessment.

Kaitono

He tauira e whakamātaungia ana ki ngā aromatawai ā-waho.

CAT

Common Assessment Task.

CAT

He Ngohe Aromatawai.

CBA

Competency-Based Assessment.

CBA

Te Aromatawai i te Āheinga.

CBT

Competency-Based Training.

CBT

Te Whakangungu i te Āheinga.

certificate

A document that shows a qualification has been awarded to an individual learner.

tohu/Tiwhikete

He tuhinga e tohu ana kua whakawhiwhia e te akonga takitahi.

Certificate endorsement

When students perform consistently above the 'Achieved' level, their result(s) can be 'endorsed' to reflect that high achievement. If a student gains 50 credits at Excellence, their NCEA will be endorsed with Excellence. Likewise, if a student gains 50 credits at Merit (or Merit and Excellence), their NCEA will be endorsed with Merit.

Whakamananga ā Tohu

Ki te eke noa ngā mahi ā te ākonga ki tua o te taumata ‘Paetae’ ka whakamanangia ēnei whiwhinga kia kitea tōna kaha me tōna kounga. Ki te whiwhi te ākonga i ngā whiwhinga 50 kei te taumata Kairangi ka whakamanangia o rātou whiwhinga NCEA ki te tohu Kairangi. He pērā anō mēnā i eke a ia ki te 50 whiwhinga ki te Kaiaka (Kaiaka/Kairangi rānei) ka whakamanangia tōna NCEA ki te whakamananga ā tohu Kaiaka.

classification 

A way of categorising a qualification. The NZQF uses the New Zealand standard classification of education (NZSCED) system; NZSCED provides common statistical classifications aligned with the International standard classification of Education (IESCED). All qualifications on the NZQF are assigned a six digit code from the NZSCED system (More details).

whakarōpūtanga

He tikanga e karangatia ai he tohu mātauranga. Ko te Taura Here Tohu Mātauranga o Aotearoa ka whakamahi i Te Pūnaha Whakarōpū Mātauranga o Aotearoa (NZSCED); ko te NZSCED ka whakarato i tētahi pūnaha whakarōpū tatauranga whānui e hāngai ana ki Te Pūnaha Whakarōpū Mātauranga nō Rāwāhi (IESCED). He tohu tau e ono ka whakatohua ki ngā tohu mātauranga katoa e te Taura Here Tohu Mātauranga o Aotearoa mai i te pūnaha NZSCED (He kōrero anō).

CNAA

Council for National Academic Awards (UK).

CNAA

Te Rūnanga mō ngā Tukunga Mātauranga ā-motu (UK).

comparable

Comparable qualifications are qualifications that are similar enough to be compared and recognised.  Comparability of qualifications means qualifications are similar in terms of the qualification level, intent, purpose and content. In other words, taking into account the diversity of eucation systems, they are not substantially different.

Whakataurite

He whakataurite noa ēneo momo tohu mātauranga hei whakaāhukahuka.  He whakataurite noa te kaupae, te takune, te whāinga, me ngā take. Me kī, ahakoa te rerekētanga o tēna pūnaha mātauranga, o tēna punaha mātauranga, he āhua rite noa ngā tohu.

compatible

The term compatible is used in the context of European countries referencing their national qualifications frameworks with the Framework for Qualifications of the European Higher Education Area, commonly known as the Bologna Framework and the European Qualification Framework for Life Long Learning. The term compatiblity is used to establish a system-to-system level agreeability or harmony of national qualifications frameworks level descriptors and qualifications definitions.

Urutau

He kōrero tēnei e hāngai ana ki ngā tohu mātauranga tauwhenua i Ūropi. Ka whakarārangitia ēnei tohu ki te anga mātauranga mō ngā tohu kairangi ki Ūropi, arā, ko te Anga ki Bologna me te Anga Tohu Mātauranga o Ūropi mō te Aki Tūroa Tonu. He hononga ā-pūnaha e whakaaro taki ana ki ngā anga tohu mātauranga ā-iwi, ko ngā whakaahuatanga kaupae me ngā whakamāramatanga ā-tohu.

competence

The ability to apply particular knowledge, skills, attitudes and values to the standard of performance required in specified contexts.

āheinga

Ko te kaha ki te whakapā i ngā mātauranga, ngā pūkenga, ngā waiaro me ngā uaratanga pū ki te taumata o te mahi e hiahiatia ana i ngā horopaki kua āta whakahuatia.

consent and moderation (CMR) requirement

A CMR is an approved document, listed on the Directory of Assessment Standards (DAS), that sets out, for the standards listed in its scope:

 • the nature of the process for granting consent to assess
 • involvement of the Standard Setting Body (SSB) and others in the process
 • Requirements for Consent – industry or sector-specific requirements for granting organisations consent to assess against standards in the scope of the CMR
 • Moderation Requirements – the national external moderation process which organisations with consent to assess will need to engage in.

Approval of a CMR is required for the listing of standards on the DAS. Every standard listed on the DAS cites the number of the CMR that applies to it.

(Ngā) Hiranga Whakamana, Whakaōrite

Ko te CMR he puka haratau ka whakarārangitia ki te DAS, ā, ka whakamāramatia ko ngā rārangi paerewa me te whānuitanga:

 • ko te take o te hātepe kia mana aromatawai ai
 • Ko te pānga atu ki te Whakaruruhau (SSB) me ērā atu rōpū e whai pānga ana ki te hātepe
 • Ko ngā Hiranga Whakamana – He hiranga ā-ahumai, ā-wāhi e tautuhi ana kia whakamana aromatawai ai i ngā rōpū ki tā ngā paerewa i raro i te CMR
 • Ko ngā Hiranga Whakaōrite – me whakauru ngā rōpū ki te hātepe whakaōrite ā-waho o Aotearoa ina ka tukua ngā rōpū kia whakamana aromatawai ai.

Me whiwhi CMR kia taea ai te whakarārangi ki tā ngā paerewa o te DAS.  Ka rārangitia ngā paerewa katoa ki te DAS, ā, he nama mō ia CMR e hāngai ana ki ia paerewa.

consent to assess

Consent to assess certifies education organisations to assess unit or achievement standards and award credit for them (consents given under section 449 of the Education and Training Act 2020).

mana aromatawai

Ka tukua te mana aromatawai ki ngā kura whakaako me ngā wānanga e tūtuki ana i ngā paearu paerewa, i ngā paerewa paetae hoki (e ai ki te wāhanga 449 o te Pire Mātauranga me te Whakangungu 2020).

consistent

Refers to assessment. Assessment is consistent where, given similar circumstances, the assessor would make the same judgement again and the judgement will be similar to judgements that other assessors would make.

ōrite

E hāngai ana ki te aromatawai. E ōrite ana te aromatawai ina rite te wāhi, ka whakatau pērā anō te kaiaromatawai, ā, ka ōrite hoki aua whakataunga ki ngā whakataunga a ētahi kaiaromatawai.

course endorsement

Course endorsement provides recognition for a student who has performed exceptionally well in an individual course.  If a candidate gains 14 credits or more at either merit or excellence level in a recognised course they will receive an endorsement of either Merit or Excellence.

At least three of these credits from externally assessed standards and three credits from internally assessed standards. Note, Physical Education, Religious Studies and level 3 Visual Arts are exempt from this condition.

Whakamananga ā- Hōtaka

He whakamananga ā-hōtaka e whakanui ana i ngā mahi i oti i a te ākonga i roto i tētahi hōtaka ako. Mēnā ka 14 piki ake rānei ngā whiwhinga ki ngā taumata Kaiaka, Kairangi rānei ka pērā anō te whakamananga o tō rātou hōtaka.

Kia kaua e iti iho i te 3 o ēnei whiwhinga mai i ngā aromatawai ā-waho, ā-roto anō hoki. Kia mataara kāore ēnei paearu i te hāngai ki ngā kaupapa ako auraki (Physical Education, Religious Studies and level 3 Visual Arts).

credit 

"Credit value" means the number of credits, with each credit representing ten notional learning hours.

whiwhinga

He "uara tau" e hāngai ana ki ngā whiwhinga, arā, kotahi te whiwhinga mō ia tekau haora e mahi ana te ākonga.

credit accumulation

The collecting of credits towards qualifications.

(te) whakatōpū whiwhinga

Ko te kohikohi whiwhinga mō ngā tohu mātauranga.

credit exemption

See credit recognition.

(te) whakaaetanga o te whiwhinga kua tutuki kē

Tirohia te whakaaetanga o te whiwhinga.

credit inclusion

See credit recognition.

(te) whai wāhitanga mai o te whiwhinga

Tirohia te whakaaetanga o te whiwhinga.

credit parity

Credit parity exists between standards.  Credits allocated to a standard must reflect the learning time it takes, on average nationally, for learners to meet the outcomes and achievement rerquirements of a particular standard.

ngā whiwhinga me tōna uara

Kei ia paetae tōna ake whiwhinga. Ko te rahi o ngā whiwhinga e hāngai ana ki te wā hei tūtuki i ērā paetae whakahirahira.

credit recognition  and transfe 

Cross Crediting

"Credit recognition and transfer" means a formal process whereby credit for outcomes already achieved by a student in relation to a qualification is recognised as credit for comparable outcomes in another qualification (See also NZQF Qualification Listing and Operational Rules 2016). 

(Te) Whakaaetanga o te Whiwhinga

(Te) Whakawhiti o te Whiwhinga

Ko te hātepe e whakaaetia ai ngā whiwhinga ma ii tētahi tohu mātauranga ki tētahi anō, engari kāore mō te katoa o te pūnaha o taua tohu mātauranga (arā, ka whai wāhi ngā whiwhinga mō tētahi tohu mātauranga kua whakaritea, kāore mō te katoa o ngā tohu mātauranga i tērā pūnaha).  Kei te mōhiotia hoki hei whiwhinga kua tūtuki kē, te whai wāhitanga mai o te whiwhinga rānei (Tirohia hoki te whakarārangitanga tohu me ngā ture whakahaere o te Taura Here Tohu Mātauranga o Aotearoa).

critiquing

Independent critical evaluation of assessment materials for suitability and validity prior to them being used with students.

arohaehae

He aromatawai ā-waho hei arohaehae i ngā rauemi aromatawai i mua i te tohatohatanga ki ngā ākonga.

CUAP

Committee on University Academic Programmes (More details). 

CUAP

Te Komiti o ngā Hōtaka Mātauranga Whare Wānanga (He kōrero anō). 

degree

A qualification awarded after satisfactory completion of a programme of advanced learning that is taught mainly by people engaged in research and emphasises general principles and basic knowledge as the basis for self-directed work and learning.

tohu paetahi, paerua 

He tohu mātauranga ka tukua i muri i te whakaotinga me te whakatūtukitanga i tētahi hōtaka akoranga whatutoto. Ko tōna tikanga ka tukua e ngā tāngata i roto i te mahi rangahau ka whakaputaina ngā mātāpono whānui me te mātauranga taketake hei pūtake mō te mahi mā te kaitono anō hei whai. 

Derived Grade (previously Compassionate Consideration)

Candidates who through illness or misadventure have been prevented from sitting exams, or who consider that their performance in an external assessment has been seriously impaired because of exceptional circumstances beyond their control, may apply to NZQA to be awarded a derived grade. A derived grade is based solely on the student's pre-existing standard-specific evidence held by the school.

He Taunaki Kī taurangi (e mōhiotia ana ko te paetae whaikoha)

Mō ngā ākonga e pāngia ana e te māuiui, e hapa ana rānei i tētahi tino pierenuku o te wā. Mēnā e rarungia ana koe e tētahi tino take wairuatoa kei a koe te āheinga ki te tono mō tētahi Taunaki kī taurangi.

Ka hua te whiwhinga taumata mākoha i runga anō i ngā taunaki kua kohia e te kura.

delivery 

The various aspects of a provided learning experience, including the content and context of the programme, resources, staff, teaching and learning strategies and assessment activities.

tukunga

Ko ngā āhuatanga o te akoranga ka tukua, tae atu ki te mōhiotanga me te horopaki o te hōtaka, ngā rauemi, ngā kaimahi, ngā rautaki o te whakaako me te ako me ngā ngohe aromatawai.

Directory of Assessment Standards

The Directory of Assessment Standards (previously part of the National Qualifications Framework) lists all quality-assured unit and achievement standards, known collectively as 'assessment standards'.

Rārangi Paetae Aromatawai

He rārangi e tohu ana i ngā paetae me nga paerewa paetae ā-motu (i honoa ai ki te Taura Here Tohu Mātauranga o Aotearoa).  E mōhiotia ana ko ngā ‘paetae aromatawai’.

Discretionary Entrance

The Discretionary Entrance Regulations were published in July 2002 and came into force in 2003. They provide a route to university study for students under 20 years of age who have not continued secondary education beyond Year 12 (See the Universities New Zealand website).

Whakauru Matawhāitihanga

He mea whakaputa ngā Ture Ārahi o ngā Whakauru Matawhāitihanga i te Hūrae i te tau 2002, ā, ka whakamanatia i te tau 2003.  He huarahi tēnei mā ngā akonga e ririki ana i te 20 tau te pakeke kihai i tutuki i te kura tuarua ki tua o te tau 12 (Tirohia pae tukutuku mō Te Pōkai Tara).

domain 

An area of learning within a sub-field of the Directory of Assessment Standards.

huinga pū

He wāhi ako o tētahi marau akoranga o te Te Rārangi Paetae Aromatawai.

domestic student

A domestic student is someone who is either a) a New Zealand citizen, b) the holder of a residence class visa, or c) required by the Minister or Gazette notice to be treated as if they are not an international student.

Ākonga tara ā-whare

He kirirarau tēnei ākonga ki Aotearoa, ā, he ākonga rānei e mau pane uruwhenua hei kairehireneti, ā, he ākonga ka whakawāhia e te Minita, e te pānui Kahiti rānei me te mea ehara i te ākonga rāwāhi.

 

 


 
Skip to main page content Accessibility page with list of access keys Home Page Site Map Contact Us newzealand.govt.nz