Ngā Tikanga Aromatawai Paerewa Paetae

Kaupae 2 Te Reo Rangatira 2020

Ngā Tikanga Aromatawai Paerewa Paetae  91777  91779  91780

Wāhanga A: He kōrero whānui

Ko te whakapakari i ngā pūkenga o te tamaiti ki te āta whakarongo ki tēnā reo me tōna mita, ki tēnā reo me tōna mita. Ko te painga atu tērā, hei whakapakari i tōna āhei ki te āta whakarongo ki ngā momo kaupapa, ka mutu ka waia haere ia ki te tautohu take, ariā matua hoki hei whakaarotanga, hei tuhinga whakaaro, otirā, hei whakatutuki i te paerewa paetae 91777.

He wānanga i ngā kupu, tuhinga hoki e pānuihia ana e te ākonga me te whakatairite ki ngā āhuatanga o te reo e ako ai i ēnei rā. Me whakawhanake tonu ngā pūkenga e whai māramatanga ia ki ngā momo tikanga me ngā peha o te reo i ngā tuhinga tawhito 91779.

Me kaha tonu ngā ākonga e tupu mai ai i tana matatau ki te tohe kaupapa, ka mutu, ko te āta wetewete i te kaupapa, kaua ko te tangata 91780. 

Wāhanga E: Pūrongo Paerewa Paetae 

91777:  Te whakarongo ki ngā tohunga reo

Ko ngā ākonga i eke ki te Paetae i te paerewa paetae nei: 

 • ka wetewetehia t/ētahi o ngā take i rangona, ā, ka whakatakoto i ōna whakaaro mō te kaupapa, e ai ki tāna rongo ai, i mārama ai
 • ka whakaputa whakaaro e hāngai ana ki te kaupapa.

Ko ngā ākonga Kāore i whiwhi i te paerewa paetae nei:

 • kāore e hāngai ana ngā whakautu ki te kaupapa, waihoki, kāore e whakautu ana i te pātai
 • ko ngā tuhituhinga e whakaatu ana he kore mōhio nōna ki te ngako o te kaupapa.

Ko ngā ākonga i eke ki te Kaiaka i te paerewa paetae nei:

 • ka whakatakoto whakaaro hei whakaatu i tōna mōhiotanga ki te horopaki me te whakatairite ki ngā āhuatanga o tōna ake ao
 • e whakaraupapa ana ko ngā mahi e puta ai te rongonui a te/ngā tangata.

Ko ngā ākonga i eke ki te Kairangi i te paerewa paetae nei:

 • ka whakamanahia te tangata me te horopaki ki ngā whakaaro ōna i āta whakaraupapa mai
 • ka āta whakamārama i ngā kaupapa i wetewetehia hei tautoko i ana whakatau
 • ka whakaatu mai i te hōhonutanga o tōna mōhio ki te horopaki mā te āta whakatairite i ngā ariā matua e whai pānga ana ki tōna ao Māori nei.

 

  

91779:  Te Pānui i te tuhinga tawhito

Ko ngā ākonga i eke ki te Paetae i te paerewa paetae nei:

 • ka whakaraupapa mai i ōna whakaaro hei whakautu pātai me ngā take e kawea ana e te kaupapa
 • ka whakamārama mai i t/ētahi o ngā rerekētanga o te reo tuhi o nāianei ki te reo tuhi o ngā tuhinga tawhito, ā, ko ngā tohutō me ngā tohu oro tāpara tētahi o ngā tauira. 

Ko ngā ākonga Kāore i whiwhi i te paerewa paetae nei:

 • kāore e whakautu ana i ngā pātai
 • e tohu ana ngā tuhituhinga i tana kore mōhio ki te ia o te pātai.

Ko ngā ākonga i eke ki te Kaiaka i te paerewa paetae nei:

 • he whānui ngā whakamāramatanga i tuhia, e whakaatu mai ana i tōna mōhio ki ngā kupu tawhito, me te whakatairite ki ngā kupu rerekē e whakamahia ana i tēnei rā
 • e whakamārama ana i ōna whakaaro ki te kaupapa, waihoki ko ngā pānga o ngā mahi o nehe ki ngā mahi o te rā nei.

Ko ngā ākonga i eke ki te Kairangi i te paerewa paetae nei:

 • ka āta whakatakoto i ngā taunakitanga e whakaatuhia ana te whānuitanga o tōna mōhio ki te kupu, ki te rerenga kōrero me te kaupapa hoki e wetewetehia ana
 • ekitea ana te kounga o tōna reo i āna tuhituhinga e āta whakamārama ana i ōna whakaaro ki te kaupapa me ngā tikanga e whakaaro pērā ai.

 


 

91780:  Te tuhi kōrero whakaae rānei, whakahē rānei

Ko ngā ākonga i eke ki te Paetae i te paerewa paetae nei:

 • ka whakaatu tonu ngā ākonga i tāna e whakaae ana, e whakahē ana rānei i te kaupapa
 • e whakamātau ana ngā ākonga ki te arohaehae i ngā kōrero a te kaikōrero, ko te nui o āna whakamārama e kapo ana i te ngako o ngā kōrero.

Ko ngā ākonga Kāore i whiwhi i te paerewa paetae nei:

 • kāore i whakaae, kāore i whakahē rānei ngā tuhituhinga i ngā kōrero a te kaikōrero
 • he uaua ki te pānui i ngā tuhinga, kāore hoki i whai māramatanga ki tā te ākonga i tuhi ai
 • kāore e hāngai ana ngā tuhituhinga ki te kaupapa o te kaikōrero.

Ko ngā ākonga i eke ki te Kaiaka i te paerewa paetae nei:

 • ka whakaatu ngā tuhituhinga i te whakatau o te ākonga ki ngā momo kōrero o te kaupapa
 • ka pānui i ngā tuhituhinga ko te āhua o tā te ākonga rapu māramatanga ki ngā take i whakaae, i whakahē rānei i te kaupapa
 • ko āna kupu whakamārama he tautohu, he wetewete i ngā kōrero.

Ko ngā ākonga i eke ki te Kairangi i te paerewa paetae nei:

 • ka āta whakaraupapa i ngā whakaaro ki te nui o te kaupapa, he wānanga i ngā kōrero ā ngā tūpuna
 • waihoki ka mātua rā te kite atu i ngā whakautu rerekē, ko ngā taunakitanga hoki ka ahu mai i ōna ake whēako i te ohinga ake ōna i te kura, i te marae, i te kāinga, i whea, i whea.

 

Te Reo Rangatira subject page

 

Previous years' reports
2019 (PDF, 222KB)2018 (PDF, 111KB)2017 (PDF, 40KB)2016 (PDF, 205KB)

 
Skip to main page content Accessibility page with list of access keys Home Page Site Map Contact Us newzealand.govt.nz