Ngā Tikanga Aromatawai Paerewa Paetae

Kaupae 3 Te Reo Rangatira 2020

Ngā Tikanga Aromatawai Paerewa Paetae 91804  91806  91808

 

Wāhanga A: He kōrero whānui

Me whakawhānui ngā ākonga i te nui o te whakaaro ki te kaupapa, otirā me hāngai tonu ko ngā panonitanga, ko ngā tauritetanga ki te orangatonutanga o te Reo Māori. Kia kaha tonu ki te tīpako i ngā ariā matua, waipaki rānei o te horopaki hei tuhi kaupapa; Auahi-roa, Matariki me Te Tohu i te Mate. Me whakapakari, me whakawai hoki ngā pūkenga tuhituhi ki te whakatutuki i te tuhinga roa, kia 300 kupu neke atu te roanga i roto i te haora Kotahi 91804.

He kaha nō ngā ākonga i eke ki te Kaiaka, ki te Kairangi rānei o te paerewa paetae ki te āta whakatakoto peka, waipaki, whakataukī, whakatauāki, tauparapara, karakia, kīrehu, kupu whakarite me ngā kīwaha 91806.

Koi ana te ākonga e whakamahia ana ngā kupu, ngā kīwaha, ngā rerenga kōrero i te ngeri a Timoti hei tuhinga māna, hei whakarākei hoki i ōna whakaaro ki ana tuhituhinga. E kaha ana ētahi ki te whakaemiemi whakaaro i te reo Pākeha, kia kaha rā ki te wānanga kaupapa, whakaemiemi whakaaro i te reo Māori e kounga ai tana tuhituhi i te reo Māori 91808.

Wāhanga E: Pūrongo Paerewa Paetae

91804:  Te Tatari i te ahunga o te reo

Ko ngā ākonga i eke ki te Paetae i te paerewa paetae nei: 

 • he ngāwari te pānui i te kaupapa i tātarihia
 • i tātari i te hanga o te reo e panoni ana
 • i whakakao ōna whakaaro i te ahunga atu o te reo i ēnei rā
 • i tātari tonu ētehi ākonga i ngā kārawarawa reo.

Ko ngā ākonga Kāore i whiwhi i te paerewa paetae nei:

 • i tāngia ngā whārangi o te whakamātautau ki ngā tauira kōwhaiwhai
 • he iti noa te tātari kaupapa
 • kāore ngā kupu i ekea te 300 o ngā kupu.

Ko ngā ākonga i eke ki te Kaiaka i te paerewa paetae nei:

 • he māmā te kite atu i ngā rerekētanga me ngā ritenga o te ahunga o te reo Māori
 • i whakakao whakaaro Māori e whai pānga ki tāna i matapae ai ki ngā take o te ahunga atu o te reo Māori
 • he whakatakoto whakaaro hei tātāri i ngā matapae whānui ki ngā take rerekē rānei, ritenga rānei o ngā reo e rua
 • i whānui ōna māhitihiti ki tāna i matapae tika ai mō te reo i ēnei rangi me ngā take i rerekē ai.

Ko ngā ākonga i eke ki te Kairangi i te paerewa paetae nei:

 • he nanakia ngā whakaaro hōhonu kia whakatairanga ake i tāna i whakatau ai
 • kei reira te tika, te rere me te hōhonu o tōna reo Māori
 • he whakapakepake i ngā take i rerekē ai rānei, i rite rānei ko te ahunga atu o te reo e panoni ana
 • he nanakia tonu te ākonga ki te whakarākei i te reo kia rangatira ōna whakaaro Māori.

 

 

91806:  Te tuhura i nga tuhinga ruapeka

Ko ngā ākonga i eke ki te Paetae i te paerewa paetae nei:

 • i whakatauhia ngā waipaki o ngā tuhinga
 • i matapakihia te tuhinga nei i tētehi waipaki rānei, nui ake rānei
 • i hāngai ōna whakaaro ki te kaupapa, ā, i rahi ake ngā kupu i te 300 kupu.

Ko ngā ākonga Kāore i whiwhi i te paerewa paetae nei:

 • kīhai ngā tuhinga i rahi ake ngā kupu i te 300 kupu
 • nā te iti o ngā whakaaro kāore te kaupapa i tutuki
 • he paku noa āna whakawhānui i ngā waipaki.

Ko ngā ākonga i eke ki te Kaiaka i te paerewa paetae nei:

 • i whakamārama, i tātari i ngā kupu whakarite me ngā rautaki reo a ngā kaitito
 • he māma te tautuhi i ngā rautaki a te kaitito kia whakatairanga i ngā waipaki matua
 • i rata ngā whakaaro o te kaituhi, nā konā i mārama ai te reanga pānui anō hoki.

Ko ngā ākonga i eke ki te Kairangi i te paerewa paetae nei:

 • i nanakia te tautuhi me te whakawāwā i ngā waipaki whai rautaki a te kaitito
 • i āta matapaki, i aruaru kia pai mai ngā peka kōrero i ngā tuhinga
 • i whakakano ai i ngā mārohirohi hōhonu i rata ai, ā, i whai painga hoki ki te kaipānui
 • kāore he paku tapepe o te reo i kitea, he kairangi kē te taumata o te reo ā-tuhi.

 


91808:  Te whakaoti tuhinga

Ko ngā ākonga i eke ki te Paetae i te paerewa paetae nei:

 • i whai tohutohu kia hāngai te tuhinga ki te kaupapa
 • i tātari i ngā hanga o te tuhinga kia whai aronga Māori
 • e hāngai ana ngā ariā i te whakatakinga ki te whakakapinga
 • i tuitui ai ngā hanga o te tuhinga ki ōna whakaaro, nāna i tautuhi ai, nāna i ahunga hoki mai ai.

Ko ngā ākonga Kāore i whiwhi i te paerewa paetae nei:

 • i māhitihiti ōna whakaaro, engari he iti rawa te whakarētō ki te tuhinga roa
 • i kotiti kē te horopaki i tuhia e te kaituhi, ā, kīhai i eke ki te taumata o te reo rangatira nā te hapa o te reo tuhituhi te take
 • kāore te tuhituhinga i eke i te 300 kupu.

Ko ngā ākonga i eke ki te Kaiaka i te paerewa paetae nei:

 • i mārakerake te kite i te mōhio o te kaituhi ki te whakawhānui i ōna mārohirohi Māori
 • i whakawhanakehia ngā ariā matua ki te kaupapa o tana tuhinga
 • i wero atu te kaituhi i ngā huarahi e ora ai te reo anamata
 • i pai te tautuhi me te hanga o te tuhinga hei whakawhanake i te tāhū o te kōrero.

Ko ngā ākonga i eke ki te Kairangi i te paerewa paetae nei:

 • i whakaara i ngā whakaaro Māori kia hāngai atu ki te hanga o te tuhinga, ā, i hōhonu hoki ngā ariā matua o te kaupapa
 • i autaia te tautuhi me te whakaraupapa i ngā peha o te reo hei whakawhāiti i te aronga o te kaipānui
 • he wahapū te reo ā-tuhi, ā, he tika ngā kārawarawa reo
 • he nanakia kē hoki te kaituhi ki te whakawhanake i te tāhū o te tuhinga e mataara rata ai te hunga pānui.

 

Te Reo Rangatira subject page

 

Previous years' reports
2019 (PDF, 211KB)2018 (PDF, 107KB)2017 (PDF, 51KB)2016 (PDF, 209KB)

 
Skip to main page content Accessibility page with list of access keys Home Page Site Map Contact Us newzealand.govt.nz