Ngā Tikanga Aromatawai Paerewa Paetae

NCEA Kaupae 1 2021

Kōrero Whakamārama

Kokonga akoranga

Te Reo Rangatira

Momo aromatawai

Whakamātautau ā-waho

Ko ngā Paerewa Paetae

91659  91662  91664

Ngā mahi Matihiko

Hei kōnae matihiko hoki te aromatawai, e taea ai e ngā tauira te whakaoti ā-rorohiko, tē tahuri kē ai ki te whakakī i te aromatawai ā-pepa mō taua kaupapa.

Ko ngā rauemi e takoto ana i te aromatawai ā-matihiko he tuhinga rānei, he whakaahua pateko rānei, ko aua mea e rua rānei. 

Ka kitea ētahi pārongo anō mō ngā aromatawai ā-matihiko i hanga i te tau 2019 ki te whārangi ipurangi a Te Mana Tohu Mātauranga.

Ngā Whakamātautau O Mua

Digital Assessment NCEA Online   

He Kōrero Whakamārama mō ia Paerewa Paetae

Paerewa Paetae

91659

Ingoa

Te whakapuaki whakaaro hei tuhinga whakamōhio

Putanga

1

Whiwhinga

3

Te Wā

Kia oti i roto i te 60 meneti

He whakaritenga

Mā te kaiaromatawai e tohatoha te pukapuka whakamātautau ka āta whakaritea mō tēnei aromatawai ā-motu.

Tikanga

 • He tuhinga roa te mahi.
 • Ka RUA ngā kaupapa hei whakaarotanga mā te ākonga. Ko tāna, kia whiriwhiringia kia KOTAHI hei kaupapa tuhituhi māna.
 • Kei te reo Māori ngā āhua katoa o te whakamātautau nei. Nō reira, i tēnei taumata o te reo rangatira, me reo Māori anake te reo tuhituhi.
 • Tuhia kia 150–250 ngā kupu mō te tuhinga.
 • te whakapuaki whakaaro hei tuhinga whakamōhio e tutuki ai: te kōeke Paetae (3–4) rānei, o te kōeke Kaiaka (5–6) rānei, o te kōeke Kairangi (7–8) rānei.

Paerewa Paetae

91662

Ingoa

Te whakatau kaupapa hei tuhinga

Putanga

1

Whiwhinga

3

Te Wā

Kia oti i roto i te 60 meneti

He whakaritenga

Mā te kaiaromatawai e tohatoha te pukapuka whakamātautau ka āta whakaritea mō tēnei aromatawai ā-motu.

Tikanga

 • Ka TORU ngā kaupapa hei wānanga mā te ākonga. Ko tāna, kia whiriwhiringia kia KOTAHI hei kaupapa tuhituhi māna.
 • Kei te reo Māori ngā āhua katoa o te whakamātautau nei. Nō reira, i tēnei taumata o te reo rangatira, me reo Māori anake te reo tuhituhi.
 • Tuhia kia 150–250 ngā kupu mō te tuhinga.
 • te whakatau kaupapa hei tuhinga e tutuki ai: te kōeke Paetae (3–4) rānei, o te kōeke Kaiaka (5–6) rānei, o te kōeke Kairangi (7–8) rānei.

Paerewa Paetae

91664

Ingoa

Te tātari i te reo tuhituhi hōu

Putanga

1

Whiwhinga

3

Te Wā

Kia oti i roto i te 60 meneti

He whakaritenga

Mā te kaiaromatawai e tohatoha te pukapuka whakamātautau me te puka rauemi ka āta whakaritea mō tēnei aromatawai ā-motu.

Tikanga

 • Ka pānuitia e te ākonga te momo tuhinga me te whai i ngā tohutohu me ngā tikanga mō te whakautu pātai.
 • E TORU ngā tūmahi mā te ākonga. Ko tāna, kia kōwhiringia TĒTAHI hei mahi pānui, hei mahi tātari māna.
 • Kei te reo Māori ngā āhua katoa o te whakamātautau nei.  Nō reira, i tēnei taumata o te reo rangatira, me reo Māori anake te reo tuhituhi.
 • Tuhia kia 150-250 ngā kupu te roanga ake.
 • Mā te tātari i te reo tuhituhi hou e tutuki ai; te kōeke Paetae (3–4) rānei, te kōeke Kaiaka (5–6) rānei, te kōeke Kairangi (7–8) rānei.

Te Reo Rangatira subject page

Examination timetable

Find information for...

 
Skip to main page content Accessibility page with list of access keys Home Page Site Map Contact Us newzealand.govt.nz