Ngā Tikanga Aromatawai Paerewa Paetae

NCEA Kaupae 2 2021

Kōrero Whakamārama

Kokonga akoranga

Te Reo Rangatira

Momo aromatawai

Whakamātautau ā-waho

Ko ngā Paerewa Paetae

91777  91779  91780

Hei kōnae matihiko hoki te aromatawai, e taea ai e ngā tauira te whakaoti ā-rorohiko, tē tahuri kē ai ki te whakakī i te aromatawai ā-pepa mō taua kaupapa.

Ko ngā rauemi e takoto ana i te aromatawai ā-matihiko he tuhinga rānei, he whakaahua pateko rānei, ko aua mea e rua rānei.

Ka kitea ētahi parongo anō mō ngā aromatawai ā-matihiko i hanga i te tau 2019 ki te whārangi ipurangi a Te Mana Tohu Mātauranga.

Ngā Whakamātautau O Mua

Digital Assessment: NCEA Online

He Kōrero Whakamārama mō ia Paerewa Paetae

Paerewa Paetae

91777

Ingoa

Te whakarongo ki ngā tohunga reo

Putanga

1

Whiwhinga

3

Te Wā

Kia oti i roto i te 60 meneti

He whakaritenga

Tā te kaiaromatawai: he pūrere hei whakapāho i te kōpae kōrero ka āta whakaritea mō tēnei aromatawai ā-motu.

Ngā Tikanga:

 • E toru ngā wā ka āta whakarongo te ākonga ki ngā horopaki o te whakamātautau hei arohaehae mana, hei whakamārama māna ki ngā tikanga peha i ngā kōrero a te tōhunga reo.
 • Ko tā te ākonga he āta taunaki i ngā whakamārama.
 • Ka nanakia te whakaō atu a te ākonga ki tā te kaikōrero e whakapuaki ana.
 • Mā te whakautu i ngā wāhi katoa, mā te totoro hōhonu i ngā kokoru o te hinengaro te mārama me te māia o te ākonga e kitea ai.
 • Kia kaua e koni atu i te 5 mēneti te roanga o te pānuitanga.
 • He mea ahu mai ngā horopaki i ngā kaupapa huhua noa, ahakoa kua mate te tohunga reo, e ora tonu ana rānei.
 • Ka tauhāngai katoa ngā tikanga māka ki te punaha wehenga o runga, o raro o te taumata ā-tau.
 • I tēnei taumata o Te Reo Rangatira, me reo Māori anake te reo kawe i te whakaaro.

Paerewa Paetae

91779

Ingoa

Te pānui i te tuhinga tawhito

Putanga

1

Whiwhinga

3

Te Wā

Kia oti i roto i te 60 meneti

He whakaritenga

Mā te kaiaromatawai e tohatoha te pukapuka whakamātautau ka āta whakaritea mō tēnei aromatawai ā-motu.

Ngā Tikanga

 • Ka āta pānui te akonga i ngā horopaki o te whakamātautau hei arohaehae māna, hei whakamārama māna ki ngā tuhinga tawhito.
 • Ko tā te akonga he āta taunaki i ngā whakamārama.
 • Ka nanakia te whakaō atu a te akonga ki tā te tuhinga e puaki ana.
 • Mā te whakautu i ngā wāhi katoa, mā te totoro hōhonu i ngā kokoru o te hinengaro te mārama me te māia o te ākonga e kitea ai.
 • Kotahi tonu te pānuitanga hei whakatutuki mā te ākonga.
 • Ka tauhāngai katoa ngā tikanga māka ki te punaha wehenga o runga, o raro o te taumata ā-tau.
 • I tēnei taumata o Te Reo Rangatira, me reo Māori anake te reo kawe i te whakaaro.

Paerewa Paetae

91780

Ingoa

Te tuhi kōrero whakaae rānei, whakahē rānei

Putanga

1

Whiwhinga

3

Te Wā

Kia oti i roto i te 60 meneti

He whakaritenga

Tā te kaiaromatawai: he pūrere hei whakapāoho i te kōpae kōrero (me he kōpae kōrero) ka āta whakarite mō tēnei aromatawai-ā-motu; he tohatoha rānei i ngā pukapuka whakamātautau ki ngā ākonga.

Ngā Tikanga

 • Ka āta whakarongo rānei, ka āta pānui rānei te ākonga ki ngā horopaki o te whakamātautau hei arohaehae māna, hei whakamārama māna, e kitea ai tana whakahē rānei, tana whakaae rānei ki tā te wairua o ngā kōrero.
 • Ko tā te ākonga he tautohu i ngā kōrero taunaki hei turakanga atu māna rānei, he tautohu i ngā kōrero whakahē rānei hei taunaki atu māna.
 • Ka nanakia te whakamahi a te ākonga i ngā nuka hora whakaaro.
 • Mā te tuhituhi i te tuhinga kotahi tōna māia me tōna mārama e kitea ai.
 • Kia 200–250 kupu te roanga o te tuhinga.
 • He mea ahu mai ngā horopaki i ngā kaupapa huhua noa.
 • Ka tauhāngai katoa ngā tikanga māka ki te punaha wehenga o runga, o raro o te taumata ā-tau.
 • I tēnei taumata o Te Reo Rangatira, me reo Māori anake te reo kawe i te whakaaro.

Kōrero Āpiti

Whākao/whakaemi/whakahuihui: ka whakaatu te ākonga i tana mārama ki te kōrero, ki te tuhituhi, ki te tohu, te aha atu, e pā ana ki ngā momo tuhinga.

Ka kore e whai māka ngā kōrero kei ngā whārangi mahere.


Te Reo Rangatira subject page

Examination timetable

Find information for...

 
Skip to main page content Accessibility page with list of access keys Home Page Site Map Contact Us newzealand.govt.nz