Ngā Tikanga Aromatawai Paerewa Paetae

NCEA Kaupae 3 2021

Kōrero Whakamārama

Kokonga akoranga

Te Reo Rangatira

Momo aromatawai

Whakamātautau ā-waho

Ko ngā Paerewa Paetae

91804  91806  91808

E wātea ana hoki te aromatawai hei kōnae matihiko, e taea ai e ngā tauira te whakaoti ā-rorohiko, tē tahuri kē ai ki te whakakī i te aromatawai ā-pepa mō taua kaupapa. Ka kitea ētahi pārongo atu anō mō ngā aromatawai ā-waho matihiko nei te hanga mō te tau Digital Assessment: NCEA Online.

Ka kore e whai māka ngā kōrero kei ngā whārangi mahere.

He Kōrero Whakamārama mō ia Paerewa Paetae

Paerewa Paetae

91804

Ingoa

Te tātari i te ahunga o te reo

Putanga

1

Whiwhinga

3

Aromatawai

Ā-waho

Te Wā

Kia oti i roto i te 60 meneti

He whakaritenga

Ko tā te kaiaromatawai, he tohatoha i te puka whakamātautau.

Ko tā te ākonga, he mau atu i tētahi pene pango me tētahi pene kahurangi hoki.

Tikanga

KOTAHI te tūmahi tuhituhi ōkawa o tēnei mahi whakamātautau. Kia 300 hemihemi kupu te roa, ā, me mutu te whai whakaaro me te tuhituhi i roto i te 60 meneti. Mā te whakaoti i tēnei tūmahi tuhituhi e tutuki ai; te kōeke Paetae (3–4) rānei, te kōeke Kaiaka (5–6) rānei, te kōeke Kairangi (7–8) rānei.

Hei āpiti atu, me mārama kehokeho āu tuhituhi ā-ringa, me mārama rawa te kitea.


Paerewa Paetae

91806

Ingoa

Te tūhura i ngā tuhinga raupeka

Putanga

1

Whiwhinga

4

Aromatawai

Ā-waho

Te Wā

Kia oti i roto i te 60 meneti

He whakaritenga

Ko tā te kaiaromatawai, he tohatoha i te puka whakamātautau.

Ko tā te ākonga, he mau atu i tētahi pene pango me tētahi pene kahurangi hoki.

Tikanga

KOTAHI te tūmahi tuhituhi ōkawa o tēnei mahi whakamātautau. Kia 300 hemihemi kupu te roa, ā, me mutu te whai whakaaro me te tuhituhi i roto i te 60 meneti. Mā te whakaoti i tēnei tūmahi tuhituhi e tutuki ai; te kōeke Paetae (3–4) rānei, te kōeke Kaiaka (5–6) rānei, te kōeke Kairangi (7–8) rānei.

Hei āpiti atu, me mārama kehokeho āu tuhituhi ā-ringa, me mārama rawa te kitea.


Paerewa Paetae

91808

Ingoa

Te tuhi kōrero whakaae rānei, whakahē rānei

Putanga

1

Whiwhinga

3

Aromatawai

Ā-waho

Te Wā

Kia oti i roto i te 60 meneti

He whakaritenga

Ko tā te kaiaromatawai, he tohatoha i te puka whakamātautau.

Ko tā te ākonga, he mau atu i tētahi pene pango me tētahi pene kahurangi hoki.

Tikanga

KOTAHI te tūmahi tuhituhi ōkawa o tēnei mahi whakamātautau. Kia 300 kupu neke atu te roa, ā, me mutu te whai whakaaro me te tuhituhi i roto i te 60 meneti. Mā te whakaoti i tēnei tūmahi tuhituhi e tutuki ai; te kōeke Paetae (3–4) rānei, te kōeke Kaiaka (5–6) rānei, te kōeke Kairangi (7–8) rānei.

Hei āpiti atu, me mārama kehokeho āu tuhituhi ā-ringa, me mārama rawa te kitea.


Te Reo Rangatira subject page

Examination timetable

Find information for...

 
Skip to main page content Accessibility page with list of access keys Home Page Site Map Contact Us newzealand.govt.nz