Ngā Whakatau Iho

Kaupae 1 Te Reo Rangatira

91659 – Te whakapuaki whakaaro hei tuhinga whakamōhio
Kāore i Whiwhi Paetae Kaiaka Kairangi
0 – 2 3  4 5  6 7  8
       
91662 – Te whakatau kaupapa hei tuhinga
Kāore i Whiwhi Paetae Kaiaka Kairangi
0 – 2 3  4 5  6 7  8
       
91664 – Te tātari i te reo tuhituhi hou
Kāore i Whiwhi Paetae Kaiaka Kairangi
0 – 2 3 – 4 5 – 6 7 – 8

Find information for...

 
Skip to main page content Accessibility page with list of access keys Home Page Site Map Contact Us newzealand.govt.nz