Ngā Whakatau Iho

Kaupae 3 Te Reo Rangatira

91804 – Te tātaro o te ahunga o te reo
Kāore i Whiwhi Paetae Kaiaka Kairangi
0 – 2 3  4 5  6 7  8
       
91806 – Te tūhura i ngā tuhinga raupeka
Kāore i Whiwhi Paetae Kaiaka Kairangi
0  2 3  4 5  6 7  8
       
91808 – Te whakaoti tuhinga
Kāore i Whiwhi Paetae Kaiaka Kairangi
0 – 2 3  4 5  6 7  8

Find information for...

 
Skip to main page content Accessibility page with list of access keys Home Page Site Map Contact Us newzealand.govt.nz