Te Reo Rangatira - generic clarifications

Show: Te Reo Rangatira Homepage All Te Reo Rangatira clarifications

Kei ngā kaiurungi o ō tātou waka reo, ārahina ā tātou kaihoe kia hūkerekere te hoe, kia ū tonu tātou ki uta!

Anei ētahi whakamahuki hei āwhina ki te whakarite i ngā mahi whakaōrite.

Whānako kōrero

Mō ngā mahi tuhituhi, āta wetewetea ngā mahi ā ngā ākonga kia kitea mēnā kua whānakotia ngā whakaaro, ngā kupu rānei, mai i te ipurangi, i tuhinga kē rānei. E kore e eke ki te paerewa ā-motu mā tēnei tūmomo mahi.

Ngā tikanga reo tuhi

Me whai ngā mahi tuhi ā ngā ākonga i ngā tikanga reo ā-tuhi. Ko ngā karawarawatanga me ngā mahi tohutō.

Mō ngā mahi rangahau, me whakarārangi mai ngā rauemi taunaki. Tāpirihia he tohutoro, he mihi ki ngā kaituhi, ki ngā puna kōrero e whakamahia ana e te ākonga.

Kia tūpato hoki ki ngā tuhinga kua tā i te rorohiko me ngā hapa iti ka puta, āta tirohia, whakatikahia!

Ngā taunakitanga ataata

Me pūahoaho te kite i te ākonga i te roanga o te ataata. Me whakaatu i te katoa o te tinana, kia kite te reo ā-kanohi, ā-tinana anō hoki. Me mārama hoki te rongo i te reo o te ākonga.

Kohia ngā kōnae kōrero ki te kōpaki/kōpae kotahi, āta whakaingoatia ngā kōnae katoa. Me whakamātau mēnā e ora ana ngā kōnae ataata, i mua i te tukuna atu kia whakaōritengia.

Kāti i konei. Hei tētahi wā anō, ka wetewete haere i tēnā, i tēnā o ngā paerewa paetae, kia taea ai e koutou te whakatau i ngā whakataunga ki tā te paerewa ā-motu.

Noho ora mai rā i ngā tauwhirotanga a Te Wāhi Ngaro.

 
Skip to main page content Accessibility page with list of access keys Home Page Site Map Contact Us newzealand.govt.nz