Te Reo Rangatira - kōrero whakamahuki level 1

Te Reo Rangatira kōrero whakamahuki

Show: Te Reo Rangatira Homepage All Te Reo Rangatira clarifications

91660: Te whakapuaki whakaaro hei tuhinga auaha

Nō te marama o Hakihea 2020 ngā kōrero whakamahuki nei.

Ko te aronga o tēnei paerewa ko te whakapuaki i ngā whakaaro hei tuhinga auaha.

Tuhinga Auaha

Ko te tuhinga auaha, he tuhinga hou kua ahu mai i ngā whakaaro pohewa, i ngā whakaaro motuhake ake o te kaituhi.

Hei tauira mō ngā momo tuhinga ka taea: he pakiwaitara, he rotarota, he kupu whaiaroaro.

Tikanga Tuhi

Me tika ngā kārawarawatanga me te wetereo. Ka puta mai he tuhinga kua āta whakatikahia, arā; kua tuhia ngā pū matua ki ngā ingoa, kua tuhia hoki ngā tohu tō.

Mō ngā mahi kua patopatohia ki te rorohiko me tika hoki te whakatakoto me te tuhi i ngā kupu.

Nuka Reo

Kia rata mai ngā kaipānui ki ngā kōrero me auaha tonu te whakaputa i ngā whakaaro mā te whakamahi i ngā nuka reo. 

  • te whakatangata: ka huri ngā āhuatanga o te taiao, anō nei he tangata kē, ka whakatangata i ngā kaupapa e kōrerohia ana, hei tauira; kua hinga te tōtara i te wao nui a Tāne … kua whakatangatahia te rākau anō nei he tangata, he rangatira.
  • ngā pikitia ā-kupu: nā te pai o ngā kupu āhua ka waihanga i tētahi pikitia ki ngā hinengaro o tēnā, o tēnā e pānui ana. Mā ngā kupu e tohu ana i ngā tohu me ngā tikanga ā-tangata kia pohewa ai ngā kaupapa e pānuitia ana.

  • ngā kupu tūāhua: nā te whakamahi o ēnei kupu ka tōia te kaipānui ki te ao o te kaituhi, ki tāna i rongo ai. Hei tauira; taurikura, manahau, matapōrehu, whakarihariha.

Tēnā, tirohia te Taka Kupu - Nuka Reo (PDF, 79KB) kei te whārangi paetukutuku o Te Reo Rangatira, mō ētahi atu whakamārama e pā ana ki ngā nuka reo.

Tā te Kaiako

E hāngai ana tēnei paerewa paetae ki 91658 Te whakapuaki whakaaro hei kōrero auaha (1.2). Heoi anō, kia tutuki mārika me āta titiro ki ngā paearu o tēnā aromatawai hoki. 

 
 
Skip to main page content Accessibility page with list of access keys Home Page Site Map Contact Us newzealand.govt.nz