Te Reo Rangatira - kōrero whakamahuki level 2

Te Reo Rangatira kōrero whakamahuki

Show: Te Reo Rangatira Homepage All Te Reo Rangatira clarifications

91782: Te tito i tētahi pakiwaitara poto

Nō te marama o Hakihea 2020 ngā kōrero whakamahuki nei.

Ko te aronga o tēnei paerewa ko te tito i tētahi pakiwaitara poto.

Kiripuaki Matua (Tuahangata/Tuawahine)

Hei whakatinana ake i te tāhū o te pakiwaitara me whakarite i tētahi kiripuaki matua. He aha ōna pūkenga? He aha ōna pūmanawa? He aha ōna uara? He aha tana tirohanga ki tōna ao? Ko te kiripuaki matua te kaikawe i te ia o te tuhinga; mā āna mahi me ōna whakaaro e kite ai i te whanaketanga o te pakiwaitara.

Nuka Tuhituhi

Ka whakawehea te tuhinga ki ōna wāhanga, arā, ko te whakataki, ko ngā whiti e whakawhanake ai i te tāhū o te pakiwaitara, ko te whakakapi. Hāunga anō ēnei, me whakarite te kaituhi i ngā nuka titotito e rata mai ai te kaipānui ki te roanga o te tuhinga. Hei tauira, ko te whakatepe i te pakiwaitara ki tētahi āhuatanga whakamīharo, matawhawhati rānei e mau tonu ana i te kaipānui kia hia pānui tonu ai. Me whai tikanga te pakiwaitara, me puta tētahi akoranga mō te kaipānui kia ea ai te take ka pā ki te kiripuaki matua.

Horopaki/Tirohanga

Mā te whakahou i te wāhi, i te wā anō hoki e whakaihiihi ai te ia o te pakiwaitara. Ko ngā horopaki rerekē; kei roto whare, kei te moana, kei te ngahere, kei whenua kē, kei aorangi kē. Ko ngā wā rerekē; onamata, inamata, anamata.

Mā te tuhi i ngā tirohanga rerekē ka hua mai ai he āhuatanga auaha. Ko ngā momo tirohanga; nō te aronga o te kaituhi tonu (tangata tuatahi), mō tētahi atu tangata rānei (tangata tuatoru).

Tārai i te tuhinga

Ka hāpai te matū o te tuhinga i ngā nuka reo kua whakamahia kia whakaniko i te pakiwaitara. Mā te āta whakamārama i te āhua o te tāhū me ngā horopaki o roto i te pakiwaitara ka mau ai te kaipānui.

Tēnā, tirohia te Taka Kupu - Nuka Reo kei te whārangi paetukutuku o Te Reo Rangatira, mō ngā whakamārama e pā ana ki ngā nuka reo.

 
 
Skip to main page content Accessibility page with list of access keys Home Page Site Map Contact Us newzealand.govt.nz