Te Reo Rangatira - kōrero whakamahuki level 3

Te Reo Rangatira kōrero whakamahuki

Show: Te Reo Rangatira Homepage All Te Reo Rangatira clarifications

Ko tōku reo tōku ohooho, ko tōku reo tōku mapihi maurēa

90785: Matapaki i te kaupapa e taunga ana 

Nō te marama o Pipiri 2014 i ara mai ēnei take hou mai i ngā mahi whakaōrite. 

Ihirangi

  • Te whāinga o te paerewa
  • Te aronga o te paerewa
  • Kia eke te ākonga ki te paerewa
  • Kia eke te ākonga ki kaiaka
  • Kia eke te ākonga ki kairangi
  • Rauemi Aromatawai
  • Ngā take

Ngā whāinga o te paerewa

  • Kia rite te ākonga ki te matapaki i te kaupapa e taunga ana, ahakoa ngā pātai ka pupū ake
  • Kia puta mai, kia rangona mai te wairua i roto i āna kōrero
  • Kia ngāwari ki a ia te whakawhiti kōrero ahakoa ki a wai, ahakoa nō tēhea iwi te reo.

Te aronga o te paerewa

Mā tēnei paerewa e whakaatu atu ngā pūkenga matapaki ā te ākonga. Ka whakaatu i te māramatanga o te ākonga ki te kōrero, ahakoa te tohu atu, te whakautu, te parenga atu, te aha, te aha. Ehara tēnei paerewa i te uiui.Ehara tēnei paerewa i te whaikōrero hoki.

Kia eke te ākonga ki te paerewa

Me whiriwhiri te ākonga he kaupapa e taunga ana ki a ia kia tohua mai tōna māramatanga ki tāna kaupapa. Mā ngā pātai ka tuku atu ki te ākonga, e tohua mēnā e rite ana tāna kaupapa ahakoa ngā pātai.

Kia eke te ākonga ki kaiaka

Me whiriwhiri te ākonga he kaupapa e taunga ana ki a ia kia tohua mai tōna māramatanga ki tāna kaupapa. Mā ngā pātai ka tuku atu ki te ākonga e āta tohua mēnā e mārama ana ki tāna kōrero, ā, mā āna tauira taunaki anō e tautoko i tāna kaupapa hoki.

Kia eke te ākonga ki kairangi

Me whiriwhiri te ākonga he kaupapa e taunga ana ki a ia kia tohua mai tōna māramatanga ki tāna kaupapa. Mā ngā pātai ka tuku ki te ākonga e āta tohua mēnā e māta mōhio ki tāna kaupapa, ā, mā āna kōrero parahau e tautoko i āna whakautu, i tāna kaupapa hoki.

Rauemi Aromatawai

Ahakoa e kī ana te rauemi ā-roto ‘ka matapaki te ākonga mō tētahi kaupapa … hei te mutunga o tana kaupapa ka whiu pātai te kaiako ki te ākonga … kia toru, neke atu rānei ngā pātai’. He tauira noa iho tēnei hai ārahi i te kaiako.Nā te takotoranga o te rauemi aromatawai kua kauhau mai, kua uiui mai ngā ākonga. Me whai ngā ākonga i ngā tikanga matapaki mō tēnei paerewa.

Ko te matapaki – he whakawhiti whakaaro, he whakapuaki whakaaro, he whakatakoto whakaaro, he kōrerorero mō tētahi kaupapa.

Ngā take

Ko te āhua o ngā momo pātai ka tukuna atu e te kaiako, ka tohu atu i te hōhonutanga o te whakautu. Me whānui ai te tirohanga o ngā momo pātai kia eke ki ia taumata o te paerewa.

Ruia taitea kia tū ko taikākā anake.

 
 
Skip to main page content Accessibility page with list of access keys Home Page Site Map Contact Us newzealand.govt.nz