Sample External Assessments – Level 3

Show: Te Reo Rangatira Homepage

Te Reo Rangatira 91804 – Te tātari i te ahunga o te reo
Achievement Exemplar Merit Exemplar Excellence Exemplar
Te Reo Rangatira 91808 – Te whakaoti tuhinga
Achievement Exemplar Merit Exemplar Excellence Exemplar
Kāore he rauemi mo te Paerewa 91806 Te Tūhura i ngā tuhinga raupeka.

 

 

 

 
Skip to main page content Accessibility page with list of access keys Home Page Site Map Contact Us newzealand.govt.nz