Tikanga ā-Iwi - Kōrero whakamahuki Kaupae 1

Tikanga ā-Iwi Kōrero whakamahuki

Tirohia: Tikanga ā-Iwi Homepage All Tikanga ā-Iwi clarifications

91726: Te whakaatu māramatanga ki tā te Māori pāhekoheko ki te ao tūroa

Nō te marama o Kohitātea 2019, i ara mai ēnei take hou i ngā mahi mātirua.

Hei whakamārama i te pāhekoheko Māori me hoki atu ki te iho matua Māori, koia nei te takenga mai o te mātauranga Māori. Nō te iho matua ka takina mai te whakapapa o te ira tangata ki te ira atua. Ka takea mai ngā kawa i ngā atua, hei tikanga kawenga mā te hunga ora.

Ko ngā ariā matua ngā āhuatanga o te ao māori e whakapapa atu ana ki ngā tikanga. Kia whaitake ngā ariā matua me matapaki i tōna whakapapa ki te iho matua me te ao tūroa. Nō reira, whakamahia ngā pūrākau, ngā whakatauki rānei hei tūāpapa mō ngā pāhekohekotanga.

Hei whakatauira me hoki ki te ngohe 91726 Te marae o Tū rāua ko Rongo, ka kōtuitui i ngā ariā/mātāpono/iho matua o te whakataukī, ‘koia moenga kura, koia moenga toto’ kia hāngai ai ki te kawa o Tū rāua ko Rongo i ngā wāhi o te marae.

E tika ana kia hoki atu ki ngā pūrākau e kōrerohia nei mō te pakanga o ngā atua me tōna whakapapa ki te marae. Arā, koinei te pāhekohekotanga o te tangata i a ia e tū ana i raro i ngā kawa o ngā atua.

He aronga anō, ka kōrero mō Hinenuitepō rāua ko Māui, arā, ko te kawa i te marae ātea me te whare o Rongo.

Kei te taiao ōna ake rohenga kaitiaki/atua me ngā pūrākau huhua e hāngai ana ki ngā pāhekohekotanga o te Māori. Āta wetewetehia ēnei kia kite ai i tōna māramatanga ki te ao tūroa.

Kei te ngohe tonu ētahi atu kōrero hei whai whakaaro kia whakawhānui i te ahunga o tō aromatawai.

 

 
 
Skip to main page content Accessibility page with list of access keys Home Page Site Map Contact Us newzealand.govt.nz