Ngā Tikanga Aromatawai Paerewa Paetae

Te Hiranga Te Reo Rangatira 2022

Ngā Paerewa Paetae 93009

Wāhanga A: He kōrero whānui

Te kounga o te whakamātautau: He aha ngā mea i pai, he aha rānei te mea hei whakapakari hei whakapai ake?

Iti te kupu nui te kōrero! He poto ngā tohutohu, he mārama hoki, inarā te kounga o te whakamātautau nei. E rua ngā wāhanga matua, ko te Pānui/Tuhituhi me te Whakarongo/Kōrero. E whai ake nei te whakarāpopototanga o i a wāhanga.

PĀNUI:

Tuatahi, he mārohi tēnei kia whai whakaaro nui kia tāpiritia te oro o te tuhinga e pānuitia ana e ngā ākonga. Ka rongo tika rātau i ngā piki me ngā heke o te reo, te mita o te reo, te kawe o taua reo. Mā tēnei e piki ake ai te māramatanga o te ākonga. Ko te Pānui te wāhanga uaua rawa ki ngā ākonga. He whakaputa i ō rātau ake māramatanga ki ngā rerenga i tipakongia. Ko te mea nui, kia whai māramatanga ki te ngako o te korero, kātahi ka toaitia. Ko ētahi ākonga i toai i te kupu a te tuhinga kāre i whakawhānuitia. Ko ētahi he hohonu te whakamārama inā i eke ki taumata kē. He ruarua hoki kāore i paku whakautu i ngā mahi nei.

TUHITUHI:

He māori te takoto o ngā kaupapa. Me māori te aronga o ngā mahi tuhituhi. Torutoru noa iho te hunga e mātau ana ki te whakaputa i ōna whakaaro kia māori nei. Waihoki ko te kapo i te whakaaro ki te whakataukī, te whakatauākī me te kīwaha. Ko te tika o te takoto o te reo tētahi atu wāhi. Kei tēnei taumata, me mātau te ākonga ki te whakamahinga tika o ‘a me o’, o ‘ngā hāngutanga’, o te ‘tohu tō te rua oro puare’ rānei.

WHAKARONGO:

Ko te poto o te tohe, ko te nui o te kaupapa, he hiranga! Kapi katoa i te nuinga o ngā ākonga i eke, te ngako o te kōrero i rangona ai. Inā te tika o te rangatahi ki te tohe i te kaupapa e hāngai ana ki a tātau tikanga. O ngā ākonga kāore i tino eke, he mea waiho e rātou ngā whakamāramatanga o ngā whakatauki me ngā kīwaha i rongo ai.

KŌRERO:

Kei te ora tō tātou reo! Ka matatau te kōrero mai o ngā ākonga i eke panuku. Rere tika mai te reo me te mita o tēnā o tēnā, ā, he māmā te whakarongo atu. Kāore he kōrero i tua atu ki taua hunga. Kei reira anō ōna ngoikoretanga, arā ko te pāpaku o te whakaaro me te reo, kāore ētahi i eke. Kei tēnei taumata me pēnei te matatau o te ākonga ki te reo rangatira ka tika.

He kōrero motuhake

Tuatahi pea, me pupuri ki te kaituhi nāna tēnei whakamātautau i tuhi. Ko te take nui, he māori te aronga o ngā mahi i tēnei whakamātautau i tēnei tau, he hāngai ngā kaupapa i kōwhiria hei whakamātau i te āpōpō.

Tuarua, e toaitia āku i tuhi, he mārohi tēnei kia whai whakaaro nui kia tāpiritia te oro o te tuhinga e pānuitia ana e ngā ākonga. Ka rongo tika rātau i ngā piki me ngā heke o te reo,
te mita o te reo, te kawe o taua reo. Kia kaha tātau ki te whanaketanga ake o te hiranga o te reo Māori.

Wāhanga E: Pūrongo Paerewa Paetae

Ko te ākonga i eke ki tōna karamatamata mō Te Hiranga Te Reo Rangatira:

 • he tino iti rawa ngā hapa ā-tuhi, ā-kōrero hoki
 • i rere tika mai te reo me te whakahuatanga o ngā kupu
 • i āta pānuitia ngā tohutohu me te whai i aua tohutohu
 • i āta whakarongo hoki ki te tohe, ka whiriwhiria te taha tika ki a ia, ka taunakitia tāna i whiriwhiri ai, ka tika hoki te kōwhiringa kīwaha, whakatauākī i taua tohe, i whānui hoki te whakamārama.

Ko ngā ākonga i whakawhiwhia ki Te Hiranga Te Reo Rangatira:

 • he tino iti ngā hapa ā-tuhi, ā-kōrero hoki
 • i rere tika mai te reo me te whakahuatanga o ngā kupu
 • i pānuitia ngā tohutohu me te whai i aua tohutohu
 • i whakarongo hoki ki te tohe, ka whiriwhiria te taha tika ki a ia, ka taunakitia ai ētahi,
  ka tika hoki te kōwhiringa kīwaha, whakatauākī i taua tohe.

Ko ngā ākonga kāore i eke ki Te Hiranga Te Reo Rangatira:

 • he nui ngā hapa ā-tuhi, ā-kōrero hoki
 • he poto te kōrero, kāore i pānuitia ngā tohutohu, kāore hoki i whai i aua tohutohu;
  kā whakarāpopoto noa i te tohe
 • kāore i oti i a rātau te nuinga o ngā pātai i te wāhanga pānui.

Subject page

 

Previous years' reports

2021 (PDF, 119KB)

2020 (PDF, 107KB)

2019 (PDF, 150KB)

2018 (PDF, 88KB)

2017 (PDF, 38KB)

2016 (PDF, 179KB)

 
Skip to main page content Accessibility page with list of access keys Home Page Site Map Contact Us newzealand.govt.nz